W miesiącu lutym 2019r dokonano analizy rynku i weryfikacji planowanych zakupów wyposażenia pracowni pod kątem zaktualizowanych parametrów technicznych.