Realizacja projektu w sposób kompleksowy wpłynie na jakość kształcenia zawodowego na terenie powiatu łukowskiego. Dzięki rozbudowie i przebudowie budynków pracowni/warsztatów szkolnych, a także doposażeniu ich w nowoczesny sprzęt wykorzystujący technologię dostępne na rynku pracy, poprawi się jakość i warunki kształcenia, co bezpośrednio wpłynie na: dostosowanie kwalifikacji do rynku pracy, ofertę edukacyjną szkoły, zwiększenie zainteresowania edukacją zawodową, większe możliwości pozyskania wykwalifikowanych pracowników przez firmy i uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych przez uczniów.

    Realizacja projektu umożliwi:

  • poprawę jakości kształcenia
  • zwiększenia przestrzeni dydaktycznej
  • dostęp młodzieży do nowoczesnych technologii
  • dostosowanie kierunków i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy
  • poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zwiększenie estetyki pracowni i otoczenia
  • podniesienie komfortu pracy uczniów i nauczycieli