Nazwa działania: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim
– Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
Lata realizacji: styczeń 2018 – sierpień 2019
Szkoły objęte projektem: Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
Typ szkoły w zawodzie: Technikum nr 1 
 Zawód: Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Technik elektryk, Technik handlowiec
Numer projektu: RPLU.13.06.00-06- 0003/16 
Nazwa wnioskodawcy: POWIAT ŁUKOWSKI
Całkowita wartość projektu: 8 786 946,49 zł
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  3 000 000,00 zł