W miesiącu lipcu 2018r wykonano następujące prace budowlane:

 • wymurowano ściany łącznika budynku A i C
 • wykonano więźbę dachową łącznika budynku A i C
 • wykonano wylewki posadzkowe budynków B, D i E
 • wykonano prace elektryczne związane z zasilaniem obiektu
 • wykonano pokrycie dachowe blachą panelową budynku C.

W miesiącu czerwcu 2018r wykonano następujące prace budowlane:

 • zainstalowano okna w budynku E,
 • trwają prace przy ociepleniu budynku E,
 • trwają prace tynkarskie w budynkach B, D, E
 • wykonano więźbę dachową z membraną dachową w budynku C,
 • wykonano fundament łącznika budynków A i C,
 • w dniu 08.06.2018r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych
  - nie stwierdzono zastrzeżeń do wykonanych prac.

Zapraszamy do galerii zdjęć...


W miesiącu maju 2018r wykonano następujące prace budowlane:

 • wykonano stolarkę okienną w budynkach B, C, D
 • wykonano ocieplenie budynku B i D
 • wykonano pokrycie dachu budynku B i D
 • trwają prace tynkarskie w budynkach B, D i E
 • wykonano instalacje elektryczne w budynkach B, D i E
 • w budynku C
  - wymurowano ściany parteru
  - zalano strop nad parterem
  - wykonano dwie klatki schodowe w poziomie parteru
  - wymurowano ściany piętra

Zapraszamy do galerii zdjęć...


W miesiącu kwietniu 2018r wykonano następujące prace budowlane:

 • wymurowano ściany budynku D
 • wykonano więźbę dachową z membraną dachową na budynkach B i D
 • wykonano instalację elektryczną w budynku D i E
 • trwają prace tynkarskie w budynkach B, D i E
 • rozpoczęto prace murarskie budynku C.

Zapraszamy do galerii zdjęć...


 • W miesiącach styczeń - luty dokonano rozbiórki budynków - krajalnia, kuźnia, szlifierki, ślusarnia, biuro warsztatowe oraz budynek gospodarczy.
 • W miesiącu lutym wykonano zamurowania w istniejącym budynku warsztatowym ,,E” (wcześniej dział tokarek, hartowni i spawalni).
  Przystąpiono do przebudowy istniejącego budynku ,,B" (wcześniej pracownie elektryczne i narzędziownia). Dokonano montażu okien.
 • W miesiącu marcu rozpoczęto budowę łącznika (budynek ,,D”)
 • W dniu 06.03.2018r dokonano częściowego odbioru robót.
  Roboty zostały wykonane pod względem technicznym w sposób właściwy z odpowiednich materiałów, bez usterek.

Zapraszamy do galerii zdjęć...


W dniu 28 grudnia 2017r. podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Handlowo-Usługową Jerzy Gajownik