W dniu 19 grudnia 2017r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy:

Firma Handlowo – Usługowa Jerzy Gajownik
ul.Prosta 3 21-470 Krzywda

 


W dniu 4 grudnia 2017r. o godz.11,05 dokonano otwarcia ofert na wykonanie modernizacji i rozbudowy budynków warsztatów szkolnych.
W przetargu udział wzięło 4 oferentów:

 • Pro-Farm Daniel Flisek
  Gończyce 103A, 08-460 Sobolew
 • Firma Remontowo-Budowlana Mal-Pol Krzysztof Wasilewski
  ul. Brzeska 179, 08-110 Siedlce
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Wa-Pis" Eugeniusz Walo
  Stanin 125, 21-422 Stanin
 • Firma Usługowo-Handlowa Jerzy Gajownik
  ul. Prosta 3, 21-470 Krzywda

    Dnia 06 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CLXXXVI/3749/2017), w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16. Projekt – Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim – Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie (całkowita wartość projektu – 8 786 946,49 zł) decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał dofinansowanie z EFRR w wysokości 3 000 000 zł.